Podeliť sa o informácie o tejto ponuke

Skupina Vetropack je jedným z popredných výrobcov obalového skla v Európe. S celkovým počtom zamestnancov približne 4’000 prevádzkuje sklárne vo Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, na Slovensku, Ukrajine, v Taliansku a Moldavsku. Umožňuje každému vychutnať si jedlo a nápoje najelegantnejším, najbezpečnejším a zodpovedným spôsobom.

Strojník energetických zariadení

Skupina Vetropack je jedným z popredných európskych výrobcov obalového skla. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. je dcérskou spoločnosťou švajčiarskej spoločnosti Vetropack a má viac ako storočnú tradíciu. Je hlavným producentom obalového skla a patrí  k stabilným zamestnávateľom v regióne. Pracovnému prostrediu a starostlivosti o zamestnancov venuje veľkú pozornosť.

 

strojník energetických zariadení

 

Kontrola, obsluha a údržba zariadení na výrobu a rozvod energetických médií.

Zamestnanec na tejto pracovnej pozícii pracuje v trojzmennej nepretržitej prevádzke. Dĺžka úväzku je 7,5 hodiny a pol hodinová prestávka na obed.

 

 

Náplň práce:

 • prevzatie služby, vizuálna kontrola celej prevádzky
 • jednoduché laboratórne kontroly kvality vody
 • obsluha a údržba filtrov na výrobu upravenej vody
 • kontrola a zoradenie chladiaceho okruhu granulátorov
 • ekologická likvidácia kalu zo sedimentačných nádrží vrátane obsluhy kalolisu
 • obsluha, kontrola a zoradenie chladiacich veží
 • obsluha riadiaceho systému vodného hospodárstva a vodárne
 • odčítavanie vodomerov, elektromerov a ďalších veličín o prevádzke energetických zariadení – vedenie dokumentácie
 • sledovanie správnej funkcie dávkovacích čerpadiel, dopĺňanie chemikálií
 • kontrola automatiky chladiacich okruhov
 • obsluha turbokompresorov a kompresorov Atlas Copco a vývev
 • obsluha a údržba tlakových nádob
 • spolupráca pri odstraňovaní väčších porúch s čatárom, rešpektovaním jeho pokynov
 • prehliadka trafostaníc TSč. 2-7 a náhradných zdrojov DA608kVA
 • kontrola a údržba všetkých zariadení elektro
 • odstraňovanie drobných revíznych závad a porúch elektro
 • prevádzkové manipulácie pri revíziách a opravách zariadení vn a nn
 • plnenie príkazov z RD Trenčín pri prácach na L441
 • pravidelná údržba staničných batérií a rozvodní

 

 

Dodržuje jednotlivé činnosti a požiadavky podľa dokumentácie Systému riadenia skupiny Vetropack a certifikačnej schémy FSSC. Plní ďalšie úlohy nariadené príslušným vedúcim pracovníkom.

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka práce oslovila, očakávame Váš životopis a žiadosť.  V prípade, že sa po vyhodnotení budete hodiť na danú pozíciu, budeme Vás kontaktovať. V opačnom prípade budú Vaše osobné údaje v zmysle platnej legislatívy zlikvidované.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadujeme stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru. Minimálne potrebná 3 ročná prax v obore elektro. Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 minimálne §22.

 

 

Ďalšie požiadavky na zamestnanca

Znalosť anglického jazyka výhodou.

Microsoft Windows, Office na úrovni užívateľa.

Samostatný a komunikatívny, flexibilný a zodpovedný, tímový pracovník, ktorý je ochotný vzdelávať sa.

 

Výhody uchádzača

Elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 - §23 bez obmedzenia napätia.

Prax v obsluhe trafostaníc 22/0, 4KV.

Spôsobilosť na obsluhu mostových žeriavov vrátane viazačského preukazu.

Spôsobilosť na vedenie VZV.

Spôsobilosť na obsluhu tlakových nádob.

Spôsobilosť na obsluhu kotolní.

Znalosť automatizačných procesov a riadiacich systémov, napr. PCS7.

 

Základná zložka mzdy (brutto)

Od 884 € brutto a k tomu príplatky v zmysle Zákonníka práce, záleží od skúseností kandidáta.

Mzda sa skladá z tarifnej triedy, príplatkov, výkonnostnej odmeny a osobného ohodnotenia.

Mzda bude prehodnotená po skúšobnej dobre v trvaní 3 mesiacov.

Ďalšie zvýšenie platu predpokladáme po zaškolení a prevzatí plnej zodpovednosti, čo očakávame po uplynutí 1 roka a prechode na dobu neurčitú.                                                           

Výška nástupného platu a jeho navyšovanie závisí od skúseností a zručností kandidáta.

 

Čo Vám vieme ponúknuť?

Stabilné a perspektívne zamestnanie v zahraničnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou výroby skla s možnosťou kariérneho rastu.

- prepracovaný systém zaškolenia

- každoročné navýšenie mzdy

- vernostný a stabilizačný príspevok

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

- príspevok na stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

- príspevok na pitný režim

- peňažné odmeny pri pracovných jubileách

- ubytovanie v prípade záujmu.

 

Pre zamestnancov využívajúcich vlastnú dopravu je k dispozícii bezplatné parkovisko.

 

Miesto: 

Nemšová, SK

Zariadenie:  Vetropack Nemšová s.r.o.
Izkušnja:  Graduate / Entry