Skupina Vetropack je jedným z popredných výrobcov obalového skla v Európe. S celkovým počtom zamestnancov približne 4’000 prevádzkuje sklárne vo Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, na Slovensku, Ukrajine, v Taliansku a Moldavsku. Umožňuje každému vychutnať si jedlo a nápoje najelegantnejším, najbezpečnejším a zodpovedným spôsobom.

Čatár zmeny SZ

Skupina Vetropack je jedným z popredných európskych výrobcov obalového skla. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. je dcérskou spoločnosťou švajčiarskej spoločnosti Vetropack a má viac ako storočnú tradíciu. Je hlavným producentom obalového skla a patrí  k stabilným zamestnávateľom v regióne. Pracovnému prostrediu a starostlivosti o zamestnancov venuje veľkú pozornosť.

 

čatár studenej zóny

 

Čatár SZ -  je kvalifikovaný pracovník, ktorý riadi, organizuje a kontroluje prácu na zmene v súvislosti s kvalitou zabalených výrobkov.

Ak zastupuje Majstra zmeny SZ - komplexne zodpovedá za správny chod zvereného útvaru, najmä samostatné riešenie problémov, zabezpečenie plánovaných úloh, dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny.

Ak zastupuje Operátora baliacej linky - kontroluje správne funkcie fóliovacieho zariadenia, Ďalej kontroluje zabalenie a prejazd paliet, zaisťuje transport baliaceho materiálu.

Zamestnanec na tejto pracovnej pozícii pracuje v trojzmennej nepretržitej prevádzke. Dĺžka úväzku je 7,5 hodiny a pol hodinová prestávka na obed.

 

 

Náplň práce:

 • prevzatie, odovzdávanie pracoviska
 • riadenie, organizácia a zodpovednosť za kvalitu a kontrolné činnosti zmeny na pracovisku studenej zóny (zodpovednosť za zabezpečenie opatrení z hľadiska kvality zabalených výrobkov a plynulého chodu zmeny z hľadiska kvality)
 • kontrola vykonávania  činností
 • kontrola činností a metodické riadenie kontrolóra TK
 • kontrola a organizácia obsadzovania matníc
 • priebežná kontrola výrobkov idúcich do palety na jednotlivých linkách pravidelnými kontrolami
 • priebežná kontrola výrobkov idúcich do KL na jednotlivých linkách pravidelnými kontrolami
 • kontrola vyhadzovania vzoriek kontrolnými linkami            
 • príprava a uskladnenie vzoriek pre matnicu
 • zabezpečenie dopĺňania vzoriek pre KL a matnicu
 • kontrola zoradenia liniek po výmene.
 • organizovanie činnosti zmenových elektromechanikov na zmene
 • rozhodnutie o prípadnom pozastavení paliet
 • podpora personálu linky pri rozhodnutiach týkajúcich sa kvality
 • pri výnimočných situáciách na zmene zabezpečenie s majstrom studenej zóny celkovej organizácie zmeny
 • podieľanie sa na kontrolných činnostiach
 • zastupovanie v prípade neprítomnosti zmenového majstra studenej zóny
 • s majstrom zmeny studenej zóny a majstrom horúcej prevádzky vykonanie na konci zmeny hodnotenie priebehu zmeny so zameraním na množstvo a kvalitu                                                                   

 

 

Dodržuje jednotlivé činnosti a požiadavky podľa dokumentácie Systému riadenia skupiny Vetropack a certifikačnej schémy FSSC. Plní ďalšie úlohy nariadené príslušným vedúcim pracovníkom.

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka práce oslovila, očakávame Váš životopis a žiadosť.  V prípade, že sa po vyhodnotení budete hodiť na danú pozíciu, budeme Vás kontaktovať. V opačnom prípade budú Vaše osobné údaje v zmysle platnej legislatívy zlikvidované.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadujeme stredoškolské vzdelanie.

 

Základná zložka mzdy (brutto)

Od 950 € brutto a k tomu príplatky v zmysle Zákonníka práce, záleží od skúseností kandidáta.

Mzda sa skladá z tarifnej triedy, výkonnostnej odmeny a osobného ohodnotenia. Základná mzda bude prehodnotená po skúšobnej dobe v trvaní 3 mesiacov.

Ďalšie zvýšenie platu predpokladáme po zaškolení a prevzatí plnej zodpovednosti, čo očakávame po uplynutí 1 roka a prechode na dobu neurčitú.

Výška nástupného platu a jeho navyšovanie závisí od skúseností a zručností kandidáta.

 

Čo Vám vieme ponúknuť?

Stabilné a perspektívne zamestnanie v zahraničnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou výroby skla s možnosťou kariérneho rastu.

- prepracovaný systém zaškolenia

- každoročné navýšenie mzdy

- vernostný a stabilizačný príspevok

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

- príspevok na stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

- príspevok na pitný režim

- peňažné odmeny pri pracovných jubileách

- v prípade potreby zabezpečíme ubytovanie

 

Pre zamestnancov využívajúcich vlastnú dopravu je k dispozícii bezplatné parkovisko.

 

 

 

 

Miesto: 

Nemšová, SK

Zariadenie:  Vetropack Nemšová s.r.o.
Izkušnja:  Graduate / Entry