Vetropack je popredným výrobcom obalového skla v Európe

Skupina Vetropack je nezávislým rodinným výrobcom obalového skla, registrovaným vo Švajčiarsku. Ako popredný dodávateľ sklenených fliaš pre potravinársky a nápojový priemysel zamestnávame približne 4 000 ľudí. Naše sklenené obalové výrobky spĺňajú najvyššie priemyselné štandardy. Sklo je prírodná a neutrálna surovina, ktorá spoľahlivo chráni vysoko kvalitné výrobky.

Linkdin Banner

Dávame dlhodobý úspech pred krátkodobú maximalizáciu zisku Berieme zodpovednosť za:

  • Naši zákazníci
  • Kvalita
  • Životné prostredie
  • Ďalekozrakosť a podnikanie